Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Arbetsgrupper

Fem arbetsgrupper för GU:s gemensamma Bolognaarbete

För utredning av särskilda universitetsgemensamma frågor med anledning av Bolognaprocessen och den svenska högskolereformen, inrättade rektor hösten 2005 fem arbetsgrupper.  I huvudsak handlade det om frågor kring regler för studier,  utbildningsplanering, examina, ökad nationell och internationell rörlighet samt språk. Länkar till arbetsgruppernas rapporter finns här till höger.

Arbetsgruppen för regelfrågor

Uppdrag:

 • klargöra vilka nu existerande lokala regler, t ex i antagningsordningen, som bör ändras eller avvecklas

 • verka för att tydligheten och jämförbarheten av regler inom universitetet underlättas

 • arbetsgruppen ska lämna förslag till villkoren och förutsättningarna för tillträde till den avancerade nivån i grundutbildningen

 • ämna förlag till nya lokala examensföreskrifter

Studentavdelningen ansvarade för arbetet i samarbete med studenter och alla fakulteter.

Arbetsgruppen lämnade sin rapport 2006-09-26 (se länk till höger) och dess förslag till regler för tillträde till avancerad nivå har arbetats in i Göteborgs universitets antagningsordning  för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, fastställd av universitetsstyrelsen i december 2006.

De förslag som gäller examina utgjorde underlag i arbetet med Göteborgs universitets examensordning, fastställd av rektor 2007-06-26.

Arbetsgruppen för examensfrågor

Uppdrag:

 • utreda hur lärandemålen i förordningen för alla fyra examina kan uppfyllas för studenter som läser på fristående kurs

Studentavdelningen ansvarade för arbetet i samarbete med studenter och alla fakulteter.

Arbetsgruppen lämnade sin rapport 2006-09-07 (se länk till höger). Dess förslag utgjorde underlag i arbetet med Göteborgs universitets examensordning (se länk ovan).

Arbetsgruppen för lärandemål, betyg och moduler

Uppdrag:

 • värdera vilka konsekvenserna blir för studentrekrytering och för GU-studenters framtida Europa-orientering om GU tillämpar respektive inte tillämpar en 7-gradig målrelaterad betygsskala

 • föreslå vilka principer och kriterier för betygssättning som behöver formuleras i samband med den omarbetning av utbildningsplaner och kursplaner som innebär att målen skall uttryckas i form av förväntade studieresultat (learning outcomes)

 • överväga behovet av att ha lokala regler för såväl lägsta som högsta antal poäng för en kurs, samt för terminsvis tidsmässigt synkroniserade kursmoduler

 • bedöma om lärandemålen enligt HF behöver kompletteras med lokala regler

 • intensivt arbeta fram en gemensam kursplanemall, universitetsgemensam handledning för kursplaneskrivandet och se över begreppsfloran i syfte att fastställa en enhetlig terminologi.

Utbildningsvetenskapliga fakultetn ansvarade för arbetet i samarbete med Universitetspedagogiskt centrum (UPC); studenter och övriga fakulteter (motsv.) deltog efter intresse.

Arbetsgruppen producerade en handledning för revidering av kursplaner, fastställd av rektor i maj 2006 (se länk till höger).

Rapport med utredning av frågan kring betygssystem och betygsskalor kom 2006-10-23 (se länk till höger).

Arbetsgruppen för ökad rörlighet

Uppdrag:

 • utreda organisatoriska och praktiska konsekvenser av en förväntad ökad rörlighet av studenter och medarbetare

Handelshögskolan ansvarade för arbetet i samarbete med International Office samt studenter och intresserade fakulteter.

Slutrapport lämnades 2007-02-15 (se länk till höger).

Arbetsgruppen för språkfrågor

Uppdrag:

 • utforma förslag till en språkpolicy och en därtill hörande handlingsplan för de nya eller ökande behov som uppstår i samband med Bolognaprocessens genomförande

Humanistiska fakulteten samordnade arbetet.

Arbetsgruppen utarbetade en språkpolicy för Göteborgs universitet, vilken fastställdes av universitetsstyrelsen i juni 2006 (se länk till höger).

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: Catharina Langendorf|Sidan uppdaterades: 2010-03-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?